====================================================--> دکتر سعید سینا متخصص جراحی جنرال و زیبایی|جراحی کیسه صفرا (کُله سیستکتومی)
 

جراحی کیسه صفرا (کُله سیستکتومی)

خدمات

  • کیسه صفرا سنگ صفرا جراحی کیسه صفرا

جراحی کیسه صفرا (کُله سیستکتومی)

کیسه صفرا در برخی افراد ممکن است سنگ (کُله لیتیازیس) تولید نماید که اکثراً منجر به ایجاد درد و سنگینی در ناحیه بالای شکم زیر دنده ها به خصوص در سمت راست شکم  یا محل معده با انتشار بین دو کتف می گردد.

از عواقب خطرناک سنگ صفرا ایجاد عفونت در کیسه صفرا (کُله سیستیت ) است که بعضاً ممکن است حتی مخاطرات جانی ( به دلیل ایجاد گانگرن کیسه صفرا یا کُله سیستیت آمففیزماتو) داشته باشد.

ضمناً سنگ های کیسه صفرا ممکن است وارد مجرای صفراوی شده و منجر به عفونت خطرناک پانکراس (پانکراتیت صفراوی) و یا عفونت کشنده مجرای صفراوی (کلانژیت) گردد. بنابراین در بسیاری از موارد  پیشنهاد صحیح در مورد سنگ های صفراوی انجام جراحی خارج نمودن کیسه صفرا (کُله سیستکتومی) است.

سنگ های کیسه صفرا بر خلاف کلیه امکان سنگ شکنی ندارند و تنها عمل صحیح و علمی خارج نمود کیسه صفرا (کُله سیستکتومی ) است چرا که در صورت باقی ماندن کیسه صفرا سنگ مجدداً تولید و منجر به عوارض ذکر شده می گردد.

جراحی   کیسه صفرا به دو روش باز (open) و لاپاراسکوپیک قابل انجام است که روش لاپاراسکوپیک روش ارجح و پذیرفته شده در مجامع علمی است. از مزایای این روش طول مدت بستری کمتر، درد و عوارض کمتر و امکان برگشت سریع تر به کار و زندگی روزمره می باشد. همچنین برش های جراحی بسیار کوچکتر در روش لاپاراسکوپیک در مقایسه با عمل باز با ریسک کمتر عفونت و احتمال کمتر فتق در ناحیه برش جراحی همراه خواهد بود.

امکان جراحی لاپاراسکوپیک در اکثر بیماران مقدور است مگر اینکه ظرفیت های قلبی وریوی بیمار بسیار محدود و مخاطره آمیز باشد و یا سابقه جراحی های شکمی و چسبندگی های شدید شکمی داشته باشد.

به طور معمول در جراحی لاپاراسکوپیک کیسه صفرا نیاز به 1 شب بستری در بیمارستان می باشد.

مراقبت های قبل جراحی شامل پرهیز از غذاهای چرب و همچنین مراقبت های عمومی اعمال جراحی شامل ناشتا بودن بیمار ، مشاوره های پزشکی در صورت نیاز ، اصلاح (شِیو) محل جراحی و دوش گرفتن شب قبل از عمل جراحی ، قطع کردن داروهای آسپرین ، وارفارین ، ویتامین E و همچنین مکمل های گیاهی ، قطع سیگار از یک ماه قبل عمل جراحی و... می باشد.