====================================================--> دکتر سعید سینا متخصص جراحی جنرال و زیبایی|BMI (شاخص توده بدنی) چیست؟
 

BMI (شاخص توده بدنی) چیست؟

img
  • 16

    اسفند

    1398
  • 119

BMI (شاخص توده بدنی) چیست؟

تناسب اندام امروزه یکی از مهمترین عوامل درگیری ذهنی و سلامتی انسانها می باشد . با تناسب اندام علاوه بر زیبایی اندام و حس خوب نسبت به خود ، سلامتی و تندرستی را به دست آورده و عامل اکثر بیماری ها نظیر قند خون ، آرتروز ، مشکلات قلبی ، مشکلات کبدی و... را از بین خواهیم برد. BMI  به معنای شاخص توده ی بدن می باشد . BMI  مخفف سه کلمه ی انگلیسی Body Mass Index   می باشد . محاسبه ی BMI بدن جهت اندازه ی گیری و مشاهده ی درصد چربی و اضافه وزن می باشد . شاخص توده ی بدنی بر اساس یکسری اعداد و ارقام می باشد که با توجه به قد و وزن افراد مشخص می شود .  باتوجه به اهمیت سلامتی و تناسب اندام، محاسبه وزن مناسب و میزان اضافه وزن براساس خصوصیات فیزیکی هر شخص امری ضروری است. جهت تعیین وزن مناسب شاخصهایی نیازاست و یکی ازآنها BMI یا شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) بوده و این نمایه میزان تناسب قد و وزن فرد را اندازه گیری میکند.

 

 

روش محاسبه BMI و تناسب قد و وزن

قد و وزن دو فاکتور مهم تعیین وزن مناسب و ایده آل هستند. برای افراد بالای 19 سال و غیر ورزشکار و غیر معلول روش محاسبه BMI مطابق نسبتی است و درآن وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر میگردد و حاصل این تناسب شاخص توده بدنی یاهمان BMI بدن میباشدکه با تفسیر آن میتوان میزان تناسب قد و وزن راتشخیص داد. جهت محاسبه BMI ، وزن (برحسب کیلوگرم) را تقسیم بر قد (بر حسب متر) به نمای دو می کنیم.

در محاسبه شاخص توده بدنی جنسیت افراد ( مرد ، زن ) تاثیری ندارد. بدین معنی که فرمول محاسبه BMI زنان و مردان یکسان بوده و از یک روش استفاده میگردد اما درتفسیر شاخص توده بدنی ، جنسیت فرد در تعیین دامنه وزن مناسب و اضافه وزن فرد تفاوت ایجاد میکند.

همچنین باعنایت به اینکه ورزشکاران حرفه ای نسبت به افراد عادی دارای بافت عضلانی بیشتری هستند لذا شاخص توده بدنی یا BMI آنها (درحالت قد برابر) درمقابل افراد معمولی اندکی بیشتراست. کودکان و افراد بابیماری شدید و یا معلولیت رابطه محاسبه BMI معیار مناسبی در تعیین تناسب قد و وزن و سلامت فرد نیست.

تفسیر شاخص توده بدنی BMI زنان و مردان

 

کمتراز 15 معادل کمبود وزن بسیار شدید
کمتراز 16 و بیشتراز 15 معادل کمبود وزن شدید
درمحدوده 16 تا 18.5 بمعنی کمبود وزن
بین 18.5 و 25 بمعنی وزن طبیعی و نرمال
بیشتراز 25 و کمتراز 30 شخص دارای اضافه وزن
درمحدوده 30 و 35 نشانگر چاقی معمولی (چاقی نوع اول)
بین 35 و 40 نشان دهنده چاقی شدید (چاقی نوع دوم)
بیشتر از 40 شخص دارای چاقی بسیار شدید (چاقی نوع سوم)
دربرخی ازمنابع علمی تفسیر شاخص توده بدنی زنان با مردان تفاوتی ندارد و مطابق جدول BMI مردان میباشد. امادر دیگر منابع روشی متفاوت درنظر گرفته شده و مطابق آنها چنانچه از ابتدا و انتهای بازه های فوق یک واحد کم شود همین مرزبندیها برای bmi زنان نیز بکار میرود. بعنوان مثال محدوده BMI مناسب زنان ازعدد 17.5 تا 23.9 میباشد. البته دراین روش بجای کم کردن یک واحد ازابتدا و انتهای هربازه، میتوان به عدد بدست آمده از شاخص توده بدنی زنان یک واحد اضافه نمود و سپس درلیست تفسیر   BMI مردان وضعیت اضافه وزن و کمبود وزن را تعیین کرد.